|

Modeli

Risanice

 • Repetirke
 • Enocevne risanice prelamače ali z bločnim zaklepom
 • Dvocevne risanice s priveznjenima cevema
 • Dvocevne bok risanice (z naveznjenima cevema istih ali različnih kalibrov)

Šibrenice

 • Enocevne šibrenice prelamače
 • Dvocevne šibrenice bokerice (z naveznjenima cevema)
 • Dvocevne šibrenice s priveznjenima cevema (brezpetelinke in petelinke)
 • Tricevne šibrenice

Kombinirane puške

 • Bok polrisanice (zgornja gladka in spodnja risana cev)
 • Polrisanice s priveznjenima cevema
 • Tricevke (klasične z dvema gladkima in eno risano cevjo; z dvema risanima cevema istih kalibrov in eno gladko cevjo; bok tricevka z dvema risanima cevema različnih kalibrov in eno gladko cevjo)
 • Štiricevke (z dvema risanima in dvema gladkima cevema)